Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία MC DIGITAL MEDIA στην οποία υπάγεται η διαδικτυακή πύλη digimax.studio., σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της, καθώς και στην διαδικτυακή πύλη digimax.studio. Η εταιρεία MC DIGITAL MEDIA (εφεξής καλούμενη ΄ η Εταιρεία΄ ή/και εμείς, εμάς ) , είναι ένας διαδικτυακός Όμιλος που δραστηριοποιείται στην Κύπρο φιλοξενώντας πέραν των 200 000 αναγνωστών ημερησίως μέσα από τις ιστοσελίδες του Ομίλου. Η Εταιρεία συστάθηκε 5 Δεκέμβριου2013 με Αριθμό Εγγραφής HE327437 και μέσω της Ιστοσελίδας της, των συνδέσμων και των εφαρμογών της, παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των αναγνωστών της και έχει λάβει μέτρα ώστε να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2018 (εφεξής καλούμενο Κανονισμός GDPR679/2018). Η παρούσα πολιτική στοχεύει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία ,στην οποία υπάγεται η διαδικτυακή πύλη digimax.studio. συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Στο πλαίσιο εναρμονισμού με τον Κανονισμό GDPR 679/2018 οφείλουμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες τηρώντας τις ακόλουθες Αρχές: · Αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία και, ειδικότερα, να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις. · Αρχή του περιορισμού του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων για ιστορικούς, στατιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις. · Αρχή της ελαχιστοποίησης: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. · Αρχή της ακρίβειας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή και να ενημερώνονται συνεχώς. Πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διαγραφούν ή να διορθωθούν τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους συνελέχθησαν ή για τους οποίους υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. · Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. · Αρχή της λογοδοσίας: η Εταιρεία φέρει την ευθύνη και πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις πιο πάνω Αρχές. Ότι δηλαδή, έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας προστασίας προσωπικών δεδομένων. · Αρχή του Περιορισμού αποθήκευσης (διατήρηση): Προσωπικά δεδομένα που τηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό των προσώπων στα οποία αναφέρονται, φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτούν οι σκοποί για τους οποίους συνελέχθησαν ή για τους οποίους υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. · Σημειώνεται ότι η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς είναι σύννομη με τις αρχές και τους περιορισμούς της αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Πηγές και είδη πληροφοριών:

  • Πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή · Πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα μέσω της Ιστοσελίδας. · Πληροφορίες που μας δίνετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας. · Πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν κάνετε εγγραφή σε κάποια από τις Ιστοσελίδες της Εταιρείας. · Πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν συνδέεστε μαζί μας στις σελίδες μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο Διαδίκτυο. · Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε κάποια από τις Ιστοσελίδες μας ή όταν συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό που οργανώνουμε, ή όταν εγγράφεστε σε κάποιο από τα διαδικτυακά παιχνίδια μας. · Εικόνες από το σύστημα καμερών ασφαλείας CCTV System που είναι εγκατεστημένο εντός και περιμετρικά του κτιρίου μας.

Κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγουμε:

  • Γενικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που μας παρέχετε όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο, όταν κάνετε εγγραφή, ή/και όταν συνδέεστε με κάποιο από τα ειδησεογραφικά μας portal, ή/και Ιστοσελίδα ή/και των σελίδων μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή/και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των σελίδων μας, ή/και όταν ζητάτε πληροφορίες ή με άλλο τρόπο μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς απαραιτήτως να περιορίζονται σε) τις ακόλουθες πληροφορίες και/ή δεδομένα: ονοματεπώνυμό, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης. · δεδομένα περιήγησης– σε περίπτωση που έχετε συναινέσει · δεδομένα προτιμήσεων – σε περίπτωση που έχετε συναινέσει · δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των cookies, όταν μας έχετε δώσει τη ρητή και εν πλήρει επίγνωση συγκατάθεσή σας.

Σκοπός συλλογής ή/και χρήσης των Προσωπικών σας Στοιχείων:

H Εταιρεία θα συλλέξει, θα αποθηκεύσει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που εσείς έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό/σκοπούς. Εννοείται ότι μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε στις ιστοσελίδες ή/και τις εφαρμογές της Εταιρείας είναι: · Εξατομίκευση περιεχομένου και υπηρεσιών με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία σας ως χρήστη στις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουμε. · Συλλογή στατιστικών στοιχείων ή/και παροχή αυτών σε τρίτους κατά τρόπο που τα στοιχεία αυτά να μην δύνανται να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του χρήστη. · Δυνατότητα διαχείρισης της ιστοσελίδας με τρόπο που να επιτρέπει ή/και να διευκολύνει κάθε μορφή επικοινωνίας. · Διαχείριση εφαρμογών που συνδέονται με την Ιστοσελίδα. · Παροχή πληροφοριών ή/και ενημερώσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (δείτε την ενότητα “Marketing” παρακάτω). Marketing – διαφήμιση Εμείς ή/και οι συνεργάτες μας θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που λάβαμε από εσάς μόνο για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδοποίησης η/και ενημέρωσης για την επίκαιρη ειδησεογραφία, ή/και για τυχόν διαγωνισμούς ή/και δώρα που μπορεί να συμμετέχετε, ή/και για σχετικές με τις υφιστάμενες υπηρεσίες που ήδη σας παρέχουμε. Θα λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από εμάς ή και τους συνεργάτες μας μόνο εάν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που θελήσετε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση, θα σας παρασχεθεί ένας αυτοματοποιημένος τρόπος για να εξαιρεθείτε(διαγραφείτε) από όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ειδοποιήσεων κινητών τηλεφώνων που αποστέλλονται από την Εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που θα λάβετε από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη σπάνια περίπτωση που λάβετε ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας, παρακαλούμε όπως προωθήσετε ένα αντίγραφο αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κοινοποίηση ή /και Κοινή Χρήση Δεδομένων:

Η Εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ούτε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτου ή σε υπηρεσία web όπως για παράδειγμα το Facebook, το Twitter, το Tik Tok κλπ., χωρίς να έχει λάβει εκ των προτέρων την ρητή συγκατάθεση σας, εκτός και αν οφείλει να το πράξει στο πλαίσιο συμμόρφωσης σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αποφάσεων, αρχής επιβολής του νόμου, ή όταν απαιτείται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την κυπριακή νομοθεσία. Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με συνδεδεμένες με μας εταιρίες για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο κάτω:

Κατάλογος παραληπτών στους οποίους ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες

  1. Συγγενείς εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών/ αντιπρόσωποι, όπως για παράδειγμα νομικοί σύμβουλοι. 2. Νομικοί Διάδοχοι– ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε έναν αγοραστή ή έναν διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή/και πώλησης ή/και μεταβίβασης ορισμένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων μας.

Μεταφορά δεδομένων σε Τρίτη Χώρα:

Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε, επεξεργαστούμε ή/και να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από θυγατρικές εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών, ή γραφεία αντιπροσωπείας: · για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας παραχωρήσατε τα δεδομένα σας. · για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες τις οποίες αιτηθήκατε. · για επιχειρηματικούς και διαχειριστικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνουμε επιπρόσθετα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προϋποθέσεις μεταφοράς των προσωπικών σας στοιχείων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας σε Τρίτη χώρα παρά μόνο αν ισχύουν ένα από τα παρακάτω: · η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι η χώρα αυτή παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα, · η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται σε επαρκείς διασφαλίσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες ή Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες Προστασίας Δεδομένων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ ή · ισχύει μία από τις παρεκκλίσεις του GDPR για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Τρίτη Χώρα.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίζει την υψηλή προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, όπως όπως υψηλής προστασίας λογισμικό, ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση πληροφοριών. Επιπλέον, παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό ώστε να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και των σχετικών Οδηγιών και εγχώριων νομοθεσιών. Τέλος, η Εταιρία αναβαθμίζει τα τεχνικά μέτρα όποτε κρίνει απαραίτητο, διεξάγει εκτιμήσεις κινδύνων όπου απαιτείται κι έχει συστήσει πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περιορισμός χρόνου στη διατήρηση των Προσωπικών δεδομένων Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική στη διατήρηση αρχείων που περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή/και δεδομένα, στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους και μόνο εφόσον απαιτείται δυνάμει των σκοπών για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε καταστρέφονται όταν ο σκοπός για τον οποίο συνελέχθησαν έχει ολοκληρωθεί. Εάν η επεξεργασία στηρίζεται στην συγκατάθεσή που μας έχετε παραχωρήσει με σκοπό επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα να λαμβάνετε από μας ειδοποιήσεις για ειδησεογραφικά ημερήσια ζητήματα, τότε θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εννοείται ότι οι πράξεις που στηρίχθηκαν στην συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της, παραμένουν νόμιμες καθώς η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Τα δικαιώματά σας:

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Δικαίωμα πρόσβασης –το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας, 2. Δικαίωμα διόρθωσης – το δικαίωμα να μας ζητήσετε διόρθωση ή/και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία που τηρούμε για λογαριασμό σας, τα οποία είναι ανακριβή ή ελλιπή ή σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που μας δώσατε έχει αλλάξει (όπως π.χ η διεύθυνσή σας). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας και να μας δώσετε τα έγκυρα στοιχεία σας. 3. Δικαίωμα στη λήθη – να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. 4. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 5. Δικαίωμα φορητότητας – να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε φορητή ή/και έντυπη μορφή ή και την διαβίβαση τους σε άλλον οργανισμό χωρίς εμπόδια. 6. Δικαίωμα αντίρρησης – να έχετε αντίρρηση σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που βασίζεται σε έννομα συμφέροντα, της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ) και της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. 7. Δικαίωμα αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ -να μην υπόκεινται τα δεδομένα σας σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία που παράγει νομικό αποτέλεσμα ή έχει παρόμοια σημαντική επίδραση για εσάς. Η Εταιρεία, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά σας, διευκολύνει την άσκηση τους. Όποιος επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, για τον οποίο όλες οι λεπτομέρειες περιγράφονται παρακάτω, ή να αποστείλει το αίτημά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Λάβετε υπόψιν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν περιορισμοί σε κάποια από τα δικαιώματα σας ή δύναται να μην ικανοποιηθούν ή να μην ικανοποιηθούν πλήρως. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τους λόγους που αιτιολογούν την μη ικανοποίηση του αιτήματός σας. Εάν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην περίπτωση που το επιθυμείτε ή να διαχειριστείτε την συγκατάθεσή σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Επικοινωνία

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, στα στοιχεία που δίδονται πιο κάτω. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Διεύθυνση: 9 Καμελιας ,3110 Λεμεσος Τηλέφωνο: 25773535 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Η Εταιρεία σεβόμενη τον Κανονισμό GDPR, σας παρέχει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγω αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Διεύθυνση: 9 Καμελιας ,3110 Λεμεσος Τηλέφωνο: 25773535 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Προστασία Παιδιών

Η Εταιρεία και συνακόλουθα οι ιστοσελίδες της, δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των (13) ετών. Επομένως, η Εταιρεία δεν συλλέγει και δεν επιθυμεί να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται δεδομένα ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική της Εταιρείας είναι να μην επεξεργάζεται εις γνώσιν της δεδομένα ανηλίκων. Στις περιπτώσεις ανηλίκων, και σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, όπου και όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση παιδιού, αποδεχόμαστε την συγκατάθεση, εάν το παιδί είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών. Για παιδί ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, η αναφερόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποδεκτή από μας κατόπιν συγκατάθεσης που παρέχεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί εν καιρώ την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Όλες οι αναθεωρήσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας ή/και στις Ιστοσελίδες της Εταιρείας, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Δήλωσης Απορρήτου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε παράπονο

Η Εταιρεία με πλήρη σεβασμό στις αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, στα δικαιώματα σας, αλλά και στις σχετικές νομοθεσίες και Κανονισμούς, έχει θεσπίσει διαδικασίες και έχει λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιήσατε, αποθηκεύονται σε χώρο που προστατεύεται με πρόσθετους παράγοντες ασφαλείας. Οποιαδήποτε παραβίαση του GDPR και/ή άλλων σχετικών Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη σχετική Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η Εποπτική Αρχή Προστασίας είναι το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και θέλετε να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο της Επιτρόπου στο (+357) 22 818 456 στην Ιάσωνος 1 , 1082 Λευκωσία, Κύπρος.

Scroll to Top